video prezentácia

Andrea Paldan

FOLK COUTURE

FOLK COUTURE

Dielo — FOLK COUTURE — bolo prezentované na putovnej výstave slovenského remesla a dizajnu PEKNô.SK v šestnástich mestách Fínska. Výstavu organizoval ÚĽUV Bratislava v spolupráci s Taito Group.
2006 - 2007

Hodnotu originálu dotvára autorský vzor vytvorený technikou ručnej sieťotlače.

Tradícia verzus dizajn

Foto: Tono Karpita