video prezentácia

Andrea Paldan

JOHANKA Z ARKU

JOHANKA Z ARKU

Baletné kostýmy sú inšpirované osobnosťou — Johanky z Arku — patrónky Francúzska. Kostýmy vyjadrujú jednotlivé udalosti z jej života - od víťazstiev v boji, cez korunováciu v Remeši, osudné zranenie, až po odsúdenie na smrť.

Podľa Kroniky o živote Johanky z Arku.
2005

Foto: Laco Janoščák